مراسم معرفی و تقدیر از برگزیدگان سی و چهارمین جشنواره بین المللی و بیست و دومین جشنواره جوان خوارزمی

مراسم تجلیل و قدردانی از برگزیدگان سی و چهارمین جشنواره بین المللی خوارزمی و بیست و دومین جشنواره جوان خوارزمی برگزار شد
مراسم معرفی و تقدیر از برگزیدگان سی و چهارمین جشنواره بین المللی خوارزمی و بیست و دومین جشنواره جوان خوارزمی با حضور وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری،  روز یکشنبه نوزدهم بهمن ماه سال جاری در سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
 بیش از سه دهه از برگزاری جشنواره بین المللی خوارزمی  میگذرد. در این مدت حدود یکصد نهاد و سازمان حامی این جشنواره علمی بوده اند. در این دوره از جشنواره ۲۰۳ طرح داخلی و ۴۷ طرح خارجی از ۲۶ کشور به دبیر خانه جشنواره ارسال شد که از میان آنها، ۱۷ طرح به هیات داوران راه یافت و در نهایت ۸ طرح داخلی، ۱ طرح برگزیده ویژه و ۲ طرح خارجی از کشورهای سوییس و جمهوری خلق چین به عنوان برگزیدگان جشنواره امسال معرفی شدند. همچنین در بخش جشنواره جوان خوارزمی نیز از میان ۲۷۶ طرح دریافتی، ۱۵ طرح به هیات داوران ارسال شد و در نهایت ۹ طرح به عنوان طرح های برتر برگزیده شدند.